Jagiellonian University Repository

Styl przywiązania a relacje partnerskie we wczesnej dorosłości

pcg.skipToMenu

Styl przywiązania a relacje partnerskie we wczesnej dorosłości

Show full item record

dc.contributor.author Liberska, Hanna pl
dc.contributor.author Suwalska, Dorota pl
dc.date.accessioned 2020-03-04T06:24:03Z
dc.date.available 2020-03-04T06:24:03Z
dc.date.issued 2011 pl
dc.identifier.issn 1895-6297 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/150877
dc.language pol pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Styl przywiązania a relacje partnerskie we wczesnej dorosłości pl
dc.title.alternative Attachment style and partner relationships in early adulthood pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 25-39 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 38-39 pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/Psychologia-Rozwojowa/Tom-16-2011/Numer-1-2011/art/524/ pl
dc.abstract.pl Celem prezentowanych tu badań było uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy istnieje związek pomiędzy stylem przywiązania a relacjami partnerskimi, oraz rozpoznanie znaczenia formy związku, czasu jego trwania, liczby poprzednich związków i rodzicielstwa (posiadania dzieci) dla typu przywiązania i jakości relacji partnerów. Badaniami objęto 120 dorosłych pozostających w różnych formach związku. Podstawowymi narzędziami badawczymi były Kwestionariusz Intymność-Namiętność-Zaangażowanie Ackera i Davisa, Kwestionariusz Stosunków Partnerskich Kurta Hahlwega oraz Kwestionariusz Stylów Przywiązaniowych Mieczysława Plopy. Założono, że relacje partnerskie istotnie wiążą się ze stylem przywiązania i zachodzi istotny związek między stażem związku partnerów, liczbą ich poprzednich związków, a jakością ich relacji i stylem przywiązania. Wyniki badań dowiodły istotną korelację stylu przywiązania partnerów i ich relacji w związku. Stwierdzono, że forma i staż związku, liczba poprzednich partnerów, posiadanie dzieci, wykształcenie i płeć mają istotne znaczenie jedynie dla niektórych relacji partnerów. Ponadto wykryto związek między formą związku i liczbą poprzednich partnerów a bezpiecznym stylem przywiązania. Rezultaty badań dostarczyły empirycznej podbudowy do stwierdzenia, że style przywiązania oddziałują na jakość relacji w diadzie. pl
dc.abstract.en Attachment is the basis for the creation of close interpersonal relationships. The destination of the analysis was to identify whether there is a link between attachment style and partner relationships and to determine whether factors such as: a form of relationship, gender, length of relationship, education, having children, number of previous relationships are important to the quality of relationships and the attachment partners’s style. The study involved 120 people (marriage, engagement, cohabitation). Used "The Intimacy, Passion, Commitment Questionnaire" by Acker and Davis (1992, Wojciszke, 2005) expanded by an additional scale of "satisfaction from the relationship", "Partner Relations Questionnaire" by Kurt Hahlweg and "The Attatchment Style Questionnaire" for Mieczysław Plopa. The results showed that the attachment style of partners is important for their relationship. It was found that the form and length of relationship, number of previous partners, children, education and gender are important for some relationship partners. The form of relationship and number of previous partners are also important for the secure attachment style. The obtained data showed that the attachment styles affect the quality of relationships. pl
dc.subject.pl style przywiązania pl
dc.subject.pl relacje w związku pl
dc.subject.pl małżeństwo pl
dc.subject.pl narzeczeństwo pl
dc.subject.pl kohabitacja pl
dc.subject.en attachment styles pl
dc.subject.en relationship pl
dc.subject.en marriage pl
dc.subject.en engagement pl
dc.subject.en cohabitation pl
dc.description.volume 16 pl
dc.description.number 1 pl
dc.identifier.eissn 2084-3879 pl
dc.title.journal Psychologia Rozwojowa pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-03-03 pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2011 B]: 8


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych