Jagiellonian University Repository

Jakość władzy publicznej a wybory powszechne : ujęcie marketingowe

pcg.skipToMenu

Jakość władzy publicznej a wybory powszechne : ujęcie marketingowe

Show full item record

dc.contributor.author Lenik, Piotr pl
dc.date.accessioned 2020-03-03T11:41:30Z
dc.date.available 2020-03-03T11:41:30Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 1896-0200 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/150850
dc.language pol pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Jakość władzy publicznej a wybory powszechne : ujęcie marketingowe pl
dc.title.alternative The quality of the official authority and the general election : marketing presentation pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 299-308 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 308 pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-Publiczne/Zarzadzanie-Publiczne-2013/Zarzadzanie-Publiczne-3-2013/art/1725/ pl
dc.abstract.pl W artykule zwrócono uwagę na powiązania pomiędzy wyborami powszechnymi a jakością władzy publicznej. Omówiono specyfikę instrumentarium marketingu wyborczego w ujęciu formuły 4P, uwzględniono systematykę wyborów odbywających się w naszym kraju, jak również problematykę udziału społeczeństwa w wyborach powszechnych na różnych szczeblach władzy. pl
dc.abstract.en In the article was paid attention to connections between the general election and the quality of official authority. Here was discussed a specificity of the instrumentation of election marketing in context 4P model, a systematics of election taking place in our country, as well as issues of the participation of the society in the general election on various rungs of the authority. pl
dc.subject.pl marketing wyborczy pl
dc.subject.pl marketing-mix pl
dc.subject.pl władza publiczna pl
dc.subject.pl wybory pl
dc.subject.en election marketing pl
dc.subject.en marketing-mix pl
dc.subject.en official authority pl
dc.subject.en election pl
dc.description.number 3 (23) pl
dc.identifier.doi 10.4467/20843968ZP.13.024.1424 pl
dc.identifier.eissn 2084-3968 pl
dc.title.journal Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-03-03 pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2013 B]: 8


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych