Jagiellonian University Repository

Rzeczowniki abstrakcyjne komponentami poetyckich konstrukcji nominalnych w wierszach od XVI do XX w.

pcg.skipToMenu

Rzeczowniki abstrakcyjne komponentami poetyckich konstrukcji nominalnych w wierszach od XVI do XX w.

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa