Jagiellonian University Repository

Dziady 2013

Dziady 2013

Show full item record

dc.contributor.author Waśko, Andrzej [SAP11012714] pl
dc.date.accessioned 2015-08-26T14:34:47Z
dc.date.available 2015-08-26T14:34:47Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 1233-6882 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/15074
dc.language pol pl
dc.title Dziady 2013 pl
dc.title.alternative Forfathers 2013 pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 97-99 pl
dc.description.additional Dotyczy rocznic wybuchu powstania styczniowego (1863) i rzezi wołyńskiej (1943) pl
dc.subject.pl rocznice narodowe pl
dc.subject.pl powstanie styczniowe pl
dc.subject.pl Wołyń 1943 pl
dc.subject.en national anniversaries pl
dc.subject.en January uprising 1863 pl
dc.subject.en Wolhynia 1943 pl
dc.description.number 6 (114) pl
dc.title.journal Arcana pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)