Jagiellonian University Repository

W stronę sztuki : kontrowersyjne wędrówki estetyków współczesnych

pcg.skipToMenu

W stronę sztuki : kontrowersyjne wędrówki estetyków współczesnych

Show full item record

dc.contributor.author Płazak, Monika pl
dc.date.accessioned 2020-03-02T14:21:17Z
dc.date.available 2020-03-02T14:21:17Z
dc.date.issued 2006 pl
dc.identifier.issn 1643-1243 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/150703
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title W stronę sztuki : kontrowersyjne wędrówki estetyków współczesnych pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 286-294 pl
dc.description.additional Dotyczy: B. Dziemidok: Główne kontrowersje estetyki współczesnej Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002 pl
dc.identifier.weblink https://pjaesthetics.uj.edu.pl/documents/138618288/139072857/eik_9-10_20.pdf/99b15e53-d496-48ff-bcd3-649e0777ea81 pl
dc.subject.pl sztuka pl
dc.subject.pl estetyka pl
dc.subject.en art pl
dc.subject.en aesthetics pl
dc.description.volume 9/10 pl
dc.description.number 2/2005-1/2006 pl
dc.identifier.eissn 2353-723X pl
dc.title.journal Estetyka i Krytyka pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-03-02 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.subtype Overview pl
dc.rights.original CC-BY-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa