Jagiellonian University Repository

W stronę sztuki : kontrowersyjne wędrówki estetyków współczesnych

pcg.skipToMenu

W stronę sztuki : kontrowersyjne wędrówki estetyków współczesnych

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa