Jagiellonian University Repository

Samobójstwo myśli : uwagi o filozoficznej aforystyce E. Ciorana

pcg.skipToMenu

Samobójstwo myśli : uwagi o filozoficznej aforystyce E. Ciorana

Show full item record

dc.contributor.author Mróz, Piotr [SAP11012482] pl
dc.date.accessioned 2020-03-02T14:14:56Z
dc.date.available 2020-03-02T14:14:56Z
dc.date.issued 2006 pl
dc.identifier.issn 1643-1243 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/150699
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Samobójstwo myśli : uwagi o filozoficznej aforystyce E. Ciorana pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 210-223 pl
dc.identifier.weblink https://pjaesthetics.uj.edu.pl/documents/138618288/139072857/eik_9-10_14.pdf/ea66a58b-6d1c-41d4-acfb-e18feba0835f pl
dc.abstract.pl Artykuł jest próbą porównania niesystemowej myśli (dyskursów aforystycznych) Ciorana i Szestowa. Motywem przewodnim u tych dwóch myślicieli staje się problem wiary: teistycznej i ateistycznej, którą obaj filozofowie traktują jako swoiste remedium na racjonalistyczny, bezduszny i zdepersonalizowany paradygmat ujęcia człowieka i świata. pl
dc.subject.pl Emil Cioran pl
dc.subject.pl Lew Szestow pl
dc.subject.en Emil Cioran pl
dc.subject.en Lew Szestow pl
dc.description.volume 9/10 pl
dc.description.number 2/2005-1/2006 pl
dc.identifier.eissn 2353-723X pl
dc.title.journal Estetyka i Krytyka pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-03-02 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Filozofii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa