Jagiellonian University Repository

Sztuka i doświadczenie

pcg.skipToMenu

Sztuka i doświadczenie

Show full item record

dc.contributor.author Chmielowski, Franciszek [SAP11007909] pl
dc.date.accessioned 2020-03-02T13:54:21Z
dc.date.available 2020-03-02T13:54:21Z
dc.date.issued 2006 pl
dc.identifier.issn 1643-1243 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/150690
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Sztuka i doświadczenie pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 63-75 pl
dc.identifier.weblink https://pjaesthetics.uj.edu.pl/documents/138618288/139072857/eik_9-10_5.pdf/2c71b0e0-1c13-435e-8618-72cccc9508e1 pl
dc.abstract.pl Akcentowany współcześnie pluralizm postaw twórczych oraz granicząca z dowolnością swoboda interpretacji zjawisk artystycznych podważają Kantowską zasadę "subiektywnej konieczności" jako regulatywnej idei tworzenia i odbioru sztuki. Podważają także mit o autonomicznym i autotelicznym charakterze sztuki oraz źródłowym charakterze estetycznego doświadczenia, pielęgnowany w tradycji pokantowskiej estetyki. Wydaje się, że pojmowana relatywistycznie mnogość działań w obrębie dzisiejszego "świata sztuki" wskazuje na ich intencjonalne uwikłanie w pozaartystyczne konteksty ludzkich doświadczeń. pl
dc.subject.pl sztuka pl
dc.subject.pl estetyka pl
dc.subject.en art pl
dc.subject.en aesthetics pl
dc.description.volume 9/10 pl
dc.description.number 2/2005-1/2006 pl
dc.identifier.eissn 2353-723X pl
dc.title.journal Estetyka i Krytyka pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-03-02 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Filozofii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa