Jagiellonian University Repository

Marsz "Obudź się, Polsko!" w relacjach polskich stacji telewizyjnych : część II : wieczorne serwisy informacyjne

pcg.skipToMenu

Marsz "Obudź się, Polsko!" w relacjach polskich stacji telewizyjnych : część II : wieczorne serwisy informacyjne

Show full item record

dc.contributor.author Brylska, Karolina pl
dc.contributor.author Gackowski, Tomasz pl
dc.contributor.author Wasilewski, Jacek pl
dc.date.accessioned 2020-03-02T13:42:49Z
dc.date.available 2020-03-02T13:42:49Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 0555-0025 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/150686
dc.language pol pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Marsz "Obudź się, Polsko!" w relacjach polskich stacji telewizyjnych : część II : wieczorne serwisy informacyjne pl
dc.title.alternative "Wake up, Poland!" March in the Coverage of Polish Television Stations pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 809-830 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 829-830 pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze/2014/4-(220)/art/4141/ pl
dc.abstract.pl W artykule zaprezentowano wyniki badania poświęconego sposobowi relacjonowania marszu „Obudź się Polsko” (Warszawa, 29 września 2012 r.) w programach informacyjnych TVP Info, TVP1, TVP2, TVN24, Polsat News i TV Trwam w godzinach od 8.00 do 24.00. Omówiono wyniki analiz zawartości głównych wydań serwisów informacyjnych („Wydarzenia” Polsat, „Fakty” TVN, „Panorama” TVP2, „Wiadomości” TVP1, „Informacje” TV Trwam), nadawanych w godzinach 19.00–22.00 w dniu poprzedzającym wydarzenie, dniu, w którym wydarzenie się odbyło, a także w dniu następnym po wydarzeniu (28–30 września 2012 r.). Zebrany materiał analizowano w kilku aspektach. Wskazywano stosowane ramy interpretacyjne, rozpiętość proponowanych kontekstów, zakładane grupy odbiorców, obiektywizm i subiektywizm opinii, a także normatywność i dydaktyzm w informacji. Artykuł stanowi drugą część raportu badawczego – część pierwsza, omawiająca metodologię badania oraz wnioski z analiz relacji ciągłych, emitowanych na antenach stacji informacyjnych, została opublikowana w poprzednim numerze Zeszytów Prasoznawczych. Oba teksty należy traktować komplementarnie – z tego też powodu dyskusja umieszczona na zakończenie niniejszego artykułu odnosi się do całego badania. pl
dc.abstract.en The article presents the results of a study devoted to the methods and manners of covering the “Wake up, Poland! (Obudź się, Polsko!)” march (held in Warsaw on September 29th, 2012) in Polish TV news programs. The research has covered the major evening news (“Wydarzenia” Polsat, “Fakty” TVN, “Panorama” TVP2, “Wiadomości” TVP1, “Informacje” TV Trwam) on the day preceding the event, then on the day when the event occurred place, and on the day after the event (28–30 September 2012). The collected material was analyzed in several aspects. The authors have pointed out the used interpretive frames, the diversity of the proposed contexts, the established audiences, objectivity and subjectivity of opinions as well as normativity and didacticism present in information. This article constitutes the second part of the study. The fi rst part, presenting the methodology of the survey and conclusions from live coverage, was published in the previous issue of Zeszyty Prasoznawcze. Both texts should be considered complementary. pl
dc.subject.pl wiadomości telewizyjne pl
dc.subject.pl analiza zawartości pl
dc.subject.pl analiza jakościowa pl
dc.subject.pl relacja na żywo pl
dc.subject.en TV news pl
dc.subject.en content analysis pl
dc.subject.en qualitative analysis pl
dc.subject.en live coverage pl
dc.description.volume 57 pl
dc.description.number 4 (220) pl
dc.description.publication 1,46 pl
dc.identifier.doi 10.4467/2299-6362PZ.14.045.2846 pl
dc.identifier.eissn 2299-6362 pl
dc.title.journal Zeszyty Prasoznawcze pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-03-02 pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 12 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2014 B]: 8


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych