Jagiellonian University Repository

Publication PBN data

pcg.skipToMenu

Biernacki Mikołaj (1836-1901)Publication affiliation to faculty

author/editor Wydział Polonistyki Not affiliated
Pieszczachowicz, Jan
Zalewski Cezary

Number of staff employed in faculty in year of publication

author/editor Wydział Polonistyki
Pieszczachowicz, Jan
Zalewski Cezary

Author's area of expertise

author/editor Wydział Polonistyki
Pieszczachowicz, Jan
Zalewski Cezary