Jagiellonian University Repository

W poszukiwaniu przekonujących "dowodów skuteczności" narracyjnych form wspomagania rozwoju człowieka

pcg.skipToMenu

W poszukiwaniu przekonujących "dowodów skuteczności" narracyjnych form wspomagania rozwoju człowieka

Show full item record

dc.contributor.author Tokarska, Urszula pl
dc.date.accessioned 2020-02-28T07:42:00Z
dc.date.available 2020-02-28T07:42:00Z
dc.date.issued 2007 pl
dc.identifier.issn 1895-6297 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/150431
dc.language pol pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title W poszukiwaniu przekonujących "dowodów skuteczności" narracyjnych form wspomagania rozwoju człowieka pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 41-54 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 52-54 pl
dc.identifier.weblink http://ejournals.eu/sj/index.php/PR/article/view/4261/4196 pl
dc.abstract.pl W artykule zostają rozważone kontrowersje wokół oceny skuteczności narracyjnych pozaterapeutycznych form wspomagania rozwoju człowieka dorosłego w kontekście odmiennych paradygmatów badawczych. Możliwości przeprowadzenia pełnej, satysfakcjonującej przedstawicieli zróżnicowanych ujęć psychologicznych ewaluacji wzajemnie powiązanych, wieloaspektowych efektów tego rodzaju oddziaływań podlegają wielu istotnym ograniczeniom. Preferowane w klasycznym paradygmacie pozytywistycznym wskaźniki skuteczności (takie jak wymierność, trwałość i powtarzalność efektów czy kontrola zmiennych zakłócających) nie przystają bowiem do fenomenologicznego charakteru - relacjonowanej przez odbiorców oddziaływań narracyjnych - początkowej fazy potencjalnych dalszych zmian. Dlatego też istotnym zadaniem wydaje się rozpatrywanie skuteczności narracyjnych oddziaływań pozaterapeutycznych - wraz z uznaniem doświadczeniowej reprezentacji początkowych zmian za wystarczający argument na rzecz tezy o ich efektywności - w odpowiednio szerokim kontekście teoretycznym, odwołującym się między innymi do hermeneutycznych oraz fenomenologiczno-egzystencjalnych ujęć w obrębie psychologii narracyjnej. pl
dc.abstract.en This article considers some controversy around efficiency confirmations of non-therapeutic narrative methods of supporting adults development. The possibility of constructing complete evaluation of using narrative methods which will satisfy representatives of different science paradigms stays under many significant limits. Such preference in the classical positivistic paradigm of efficiency confirmations as measurement, stability and repetition of effects or interferences factor control not suits to phenomenological character of preliminary changes related by narrative group participants. That is why this article stresses the important task of using in the process of seeking the "efficiency confirmations" of narrative methods the larger theoretical context of supporting human development relating to hermeneutic and phenomenological-existential versions of narrative psychology. pl
dc.subject.pl psychologia narracyjna pl
dc.subject.pl narracyjne strategie wspomagania rozwoju pl
dc.subject.pl psychologia fenomenologiczno-egzystencjalna pl
dc.subject.pl ewaluacja programów edukacyjnych pl
dc.description.volume 12 pl
dc.description.number 4 pl
dc.identifier.eissn 2084-3879 pl
dc.title.journal Psychologia Rozwojowa pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-02-27 pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych