Jagiellonian University Repository

Tryb opowiadania dorastającej młodzieży o swoich rodzicach i jego uwarunkowania

pcg.skipToMenu

Tryb opowiadania dorastającej młodzieży o swoich rodzicach i jego uwarunkowania

Show full item record

dc.contributor.author Budziszewska, Magdalena pl
dc.date.accessioned 2020-02-28T07:33:07Z
dc.date.available 2020-02-28T07:33:07Z
dc.date.issued 2007 pl
dc.identifier.issn 1895-6297 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/150429
dc.language pol pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Tryb opowiadania dorastającej młodzieży o swoich rodzicach i jego uwarunkowania pl
dc.title.alternative The mode of stories told by adolescents about their parents and its relationship pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 77-90 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 89-90 pl
dc.identifier.weblink http://ejournals.eu/sj/index.php/PR/article/view/4000/3933 pl
dc.abstract.pl Przeprowadzone badanie dotyczy związków pomiędzy poczuciem dorosłości a cechami i strukturą tekstu opowiadania o własnych rodzicach. Analizą objęto pisemne opowieści o własnych rodzicach autorstwa młodzieży w wieku 16-19 lat. Do pomiaru poczucia dorosłości wykorzystano kwestionariusz oceny własnej sytuacji życiowej autorstwa Wandy Zagórskiej - narzędzie służące do pomiaru poczucia własnej dojrzałości psychicznej rozumianej jako subiektywne poczucie dorosłości. Przeprowadzone analizy treści i struktury opowiadań ujawniły w tej grupie wiekowej znaczną przewagę argumentacyjnej formy tekstu, wraz z charakterystycznymi tezami dotyczącymi bliskości i kontaktu z rodzicami. Jednocześnie rzadziej występująca narracyjna forma opowiadań miała zupełnie odmienny charakter i wiązała się z wyższym poczuciem własnej dorosłości u ich autorów. Dyskutowane są implikacje takiego wyniku, zwłaszcza znaczenie narracyjnego trybu ujmowania doświadczeń. pl
dc.abstract.en The study examines the link between the sense of adulthood and characteristics and structure of young people narratives about their parents. Examined were the written stories from 16-19 years old about their parents. The questionnaire authored by Wanda Zagórska - "Yours Life Situation rate" was used as measure of the sense of adulthood. This toll provides the measure of psychical maturity and can be understood as self rated sense of adulthood. The content analysis as well as structural analysis reveled in this age group significant predominance of commentary and argument focused text forms. The most characteristic arguments concern closeness and contact with parents. More rare narrative forms had different character and were related to higher sense of adulthood of their authors. The implications of such results, especially of narrative understanding of experience are being discussed. pl
dc.subject.pl rodzina pl
dc.subject.pl relacje dzieci-rodzice pl
dc.subject.en family pl
dc.subject.en child-parent relationships pl
dc.description.volume 12 pl
dc.description.number 1 pl
dc.identifier.eissn 2084-3879 pl
dc.title.journal Psychologia Rozwojowa pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-02-27 pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych