Jagiellonian University Repository

Lęk osobowościowy a bogactwo narracji o uczuciach : hipoteza o wpływie lęku na reprezentacje afektywne

pcg.skipToMenu

Lęk osobowościowy a bogactwo narracji o uczuciach : hipoteza o wpływie lęku na reprezentacje afektywne

Show full item record

dc.contributor.author Gawda, Barbara pl
dc.date.accessioned 2020-02-28T07:14:15Z
dc.date.available 2020-02-28T07:14:15Z
dc.date.issued 2007 pl
dc.identifier.issn 1895-6297 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/150419
dc.language pol pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Lęk osobowościowy a bogactwo narracji o uczuciach : hipoteza o wpływie lęku na reprezentacje afektywne pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 65-74 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 73-74 pl
dc.identifier.weblink http://ejournals.eu/sj/index.php/PR/article/view/4263/4198 pl
dc.abstract.pl Doświadczanie lęku może mieć różnorodne znaczenie i skutki dla człowieka. Interesujące jest, w jaki sposób wpływa na konstruowanie reprezentacji psychicznych innych uczuć. W artykule przeanalizowano związek lęku osobowościowego z narracjami o uczuciach. Założono, iż konstrukcje narracyjne są sposobem poznania werbalnej reprezentacji uczuć. Podjęto się analizy narracji dotyczących nienawiści i miłości pochodzących od stuosobowej grupy dorosłych mężczyzn. Dokonano analizy narracji afektywnych pod względem formalnym, tzn. oceniono bogactwo konstrukcji narracyjnych o nienawiści i miłości. Następnie ustalono, czy i w jaki sposób lęk jako cecha wiąże się z właściwościami formalnymi narracji. Dokonano porównań międzygrupowych i analizy korelacyjnej. Wyniki pokazują, iż niezależnie od typu opisywanego uczucia istnieje związek między lękiem osobowościowym a bogactwem konstrukcji narracyjnych. Sformułowano zatem hipotezę interpretacyjną, zgodnie z którą wysoki poziomu lęku może wpływać zubażająco na rozwój reprezentacji psychicznej uczuć. pl
dc.abstract.en The experience of the anxiety could have a variable influence to the personal life. It is interesting how this experience determine the mental affective representations. This article aims to analyze the relation between level of anxiety as personality trait and the emotional narrations. The main thesis is that the narrative stories are the means to make understand verbal affective representations. The stories about the love hate were analyzed taken from 100 adult men. The form of the narrations was evaluated that means the richness of constructions. Further, the comparisons between the groups and correlations analyses were conducted. The results shows that the anxiety as personality trait has an influence to the forms of narrations about love and hate (the significant correlations has been found). Generally, a high level of anxiety reduces the verbal construction of emotional stories. The results let to suppose that the high level of anxiety (experience of anxiety) limits the development of mental representations of love and hate. pl
dc.subject.pl narracja pl
dc.subject.pl lęk pl
dc.subject.pl reprezentacja psychiczna uczuć pl
dc.description.volume 12 pl
dc.description.number 4 pl
dc.identifier.eissn 2084-3879 pl
dc.title.journal Psychologia Rozwojowa pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-02-27 pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych