Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zabiyrać sie z tegło świata

Zabiyrać sie z tegło świata

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Piechnik, Anna [SAP11019932] pl
dc.date.accessioned 2015-08-26T09:24:18Z
dc.date.available 2015-08-26T09:24:18Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 1231-4641 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/15040
dc.language pol pl
dc.title Zabiyrać sie z tegło świata pl
dc.title.alternative Dialectal vocabulary : "zabiyrać sie z tegło świata" pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 8 pl
dc.description.additional W rubryce Kącik gwarowy: ze Zoklucyna pl
dc.identifier.weblink http://archiwum1.zakliczyninfo.pl/archiwum/nr27.pdf pl
dc.subject.pl słownictwo gwarowe pl
dc.subject.pl gwary Pogórza pl
dc.subject.pl dialekt Małopolski pl
dc.subject.en dialectal vocabulary pl
dc.subject.en local dialects of the Highlands pl
dc.subject.en dialect of the Lesser Poland pl
dc.description.number 7 pl
dc.title.journal Głosiciel pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2015-08-26 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistyki pl
dc.subtype OtherDocuments pl
dc.rights.original bez licencji pl


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach