Jagiellonian University Repository

Relacje oparte na zaufaniu a doskonalenie jakości usług publicznych

pcg.skipToMenu

Relacje oparte na zaufaniu a doskonalenie jakości usług publicznych

Show full item record

dc.contributor.author Jończyk, Joanna pl
dc.date.accessioned 2020-02-27T12:24:23Z
dc.date.available 2020-02-27T12:24:23Z
dc.date.issued 2010 pl
dc.identifier.issn 1643-5494 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/150385
dc.language pol pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Relacje oparte na zaufaniu a doskonalenie jakości usług publicznych pl
dc.title.alternative Relationships based on trust versus improving the quality of public services pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 139-148 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 147-148. Streszcz. ang. s. 148. Strona wydawcy: https://www.wuj.pl pl
dc.identifier.weblink https://issuu.com/ijcm/docs/4-2010 pl
dc.abstract.pl Współcześnie uznaje się, że zaufanie jest niezmiernie ważnym elementem przestrzeni społecznej i przynosi określone korzyści zarówno dla organizacji, jak i ich interesariuszy (stakeholders). Korzyści te dotyczą nie tylko umacniania więzi międzyludzkich, ale również sprzyjają doskonaleniu jakości oraz efektywności funkcjonowania i rozwojowi organizacji. Celem opracowania jest próba określenia związków pomiędzy relacjami zaufania a doskonaleniem jakości usług publicznych. pl
dc.subject.pl zaufanie pl
dc.subject.pl relacje oparte na zaufaniu pl
dc.subject.pl jakość usług publicznych pl
dc.subject.en trust pl
dc.subject.en relationships based on trust pl
dc.subject.en quality of public services pl
dc.description.number 4 pl
dc.title.journal Współczesne Zarządzanie = Contemporary Management Quarterly pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-02-27 pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 84 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych