Jagiellonian University Repository

Szanse i słabości wykorzystania crowdsourcingu do analizy treści

pcg.skipToMenu

Szanse i słabości wykorzystania crowdsourcingu do analizy treści

Show full item record

dc.contributor.author Lisek, Katarzyna [SAP14016628] pl
dc.date.accessioned 2020-02-27T10:00:18Z
dc.date.available 2020-02-27T10:00:18Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/150355
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl *
dc.title Szanse i słabości wykorzystania crowdsourcingu do analizy treści pl
dc.title.alternative The advantages and limitations of using crowdsourcing for content analysis pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 250-270 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 268-269 pl
dc.identifier.weblink https://czasopisma.uni.lodz.pl/socjak/article/view/6178/5814 pl
dc.subject.pl crowdsourcing pl
dc.subject.pl analiza treści pl
dc.subject.pl tłum pl
dc.subject.pl nowe technologie pl
dc.subject.en crowdsourcing pl
dc.subject.en content analysis pl
dc.subject.en crowd pl
dc.subject.en new technologies pl
dc.description.volume 15 pl
dc.description.number 4 pl
dc.description.publication 1,4 pl
dc.identifier.doi 10.18778/1733-8069.15.4.12 pl
dc.identifier.eissn 1733-8069 pl
dc.title.journal Przegląd Socjologii Jakościowej pl
dc.title.volume Młodzi dorośli w czasach ponowoczesności w analizach socjologicznych pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-02-17 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2019 A]: 70


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa