Jagiellonian University Repository

Edukacja moralna : koncepcje i badania

pcg.skipToMenu

Edukacja moralna : koncepcje i badania

Show full item record

dc.contributor.author Czyżowska, Dorota [SAP11014815] pl
dc.contributor.author Czyżowska, Natalia [USOS98095] pl
dc.date.accessioned 2020-02-27T09:40:19Z
dc.date.available 2020-02-27T09:40:19Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 2391-6389 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/150348
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Edukacja moralna : koncepcje i badania pl
dc.title.alternative Moral education : concepts and research pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 111-134 pl
dc.identifier.weblink http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/czasopisma/kwartalnik_szpp/Documents/Nr%204%20(24)%202019/D_Czyzowska_N_Czyzowska_Edukacja_moralna_koncepcje__%20badania.pdf pl
dc.abstract.pl Artykuł ma charakter przeglądu dostępnych w literaturze przedmiotu sposobów myślenia i koncepcji, które są podstawą do tworzenia szkolnych programów moralnej edukacji. Opisuje, na jakich założeniach aksjologicznych i antropologicznych oraz teoriach psychologicznych są one oparte. Analizuje wybrane badania, które ewaluują programy i ich oddziaływanie na kształtowanie moralne młodzieży. pl
dc.abstract.en The article is a review of ways of thinking and concepts available in the literature that are the basis for creating school syllabi of moral education. It describes what axiological and anthropological assumptions and psychological theories those syllabi are based on and analyses selected studies that evaluate their effectiveness and impact on the moral formation of young people. pl
dc.subject.pl edukacja moralna pl
dc.subject.pl psychologia pl
dc.subject.pl polityka publiczna pl
dc.subject.en moral education pl
dc.subject.en psychology pl
dc.subject.en public policy pl
dc.description.number 4 (24) pl
dc.identifier.doi 10.33119/KSzPP/2019.4.7 pl
dc.title.journal Studia z Polityki Publicznej = Public Policy Studies pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-02-20 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Psychologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2019 A]: 20


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska