Jagiellonian University Repository

Zarządzanie nieruchomościami w gminie

pcg.skipToMenu

Zarządzanie nieruchomościami w gminie

Show full item record

dc.contributor.author Urban, Stanisław pl
dc.date.accessioned 2020-02-27T08:07:28Z
dc.date.available 2020-02-27T08:07:28Z
dc.date.issued 2009 pl
dc.identifier.issn 1643-5494 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/150323
dc.language pol pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Zarządzanie nieruchomościami w gminie pl
dc.title.alternative Estate management by councils pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 111-119 pl
dc.description.additional Bibliogr. 119. Strona wydawcy: https://www.wuj.pl pl
dc.abstract.pl Nieruchomości stanowią ważny element majątku narodowego i podlegają regułom gospodarki rynkowej. Zarządzanie nimi jest szczególnie trudne i wymaga specyficznych umiejętności, głębokiej wiedzy oraz dostępu do aktualnych informacji. Informacji takich może dostarczyć zintegrowany system katastralny, nad którym w Polsce są prowadzone prace przygotowawcze. Szczególna rola w zakresie zarządzania nieruchomościami przypada samorządom gminnym. pl
dc.abstract.en Estates are the main resource of the country’s economy. They are special commodities to which a great importance should be attached. It is a very complex issue requiring interdisciplinary knowledge. In particular, a council plays an important role. In addition, the estate market has a distinct specificity which differentiates it from other goods, that is, estates are both the investment and financial objects. An integrated cadastral system which nowadays is being prepared should meet such needs and involve three main information systems such as: the cadastral land register along with the register of properties and their assessment, cadastral of books for perpetual use, fiscal cadastral containing files about tax payers, the subject and basis for tax paying. pl
dc.subject.pl zarządzanie nieruchomościami pl
dc.subject.pl samorząd terytorialny pl
dc.subject.pl rynek nieruchomości pl
dc.subject.pl kataster pl
dc.subject.pl zintegrowany system katastralny pl
dc.subject.en estate management pl
dc.subject.en council pl
dc.subject.en local government pl
dc.subject.en estate market pl
dc.subject.en cadastre pl
dc.subject.en integrated cadastral system pl
dc.description.number 4 pl
dc.title.journal Współczesne Zarządzanie = Contemporary Management Quarterly pl
dc.language.container pol pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 120 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych