Jagiellonian University Repository

Metody usprawniania przedsiębiorstw w trudnej sytuacji finansowej

pcg.skipToMenu

Metody usprawniania przedsiębiorstw w trudnej sytuacji finansowej

Show full item record

dc.contributor.author Goranczewski, Bolesław pl
dc.contributor.author Puciato, Daniel pl
dc.date.accessioned 2020-02-26T15:36:36Z
dc.date.available 2020-02-26T15:36:36Z
dc.date.issued 2009 pl
dc.identifier.issn 1643-5494 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/150296
dc.language pol pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Metody usprawniania przedsiębiorstw w trudnej sytuacji finansowej pl
dc.title.alternative Methods of increasing company performance in a difficult financial situation pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 81-90 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 89. Strona wydawcy: https://www.wuj.pl pl
dc.identifier.weblink https://issuu.com/ijcm/docs/3-2009 pl
dc.abstract.pl W opracowaniu zawarty został przegląd metod usprawniania przedsiębiorstw, z podziałem na szybkie i ewolucyjne. W części pierwszej opisane zostały metody umożliwiające radykalne usprawnienie przedsiębiorstw, przeznaczone dla organizacji znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, które nie mają czasu na podejmowanie działań naprawczych ewolucyjnych. Wśród tych metod znalazły się: restrukturyzacja, reengineering oraz Six Sigma. W drugiej części opracowania zaprezentowane zostały metody ewolucyjne, adresowane do przedsiębiorstw o dobrym standingu finansowym, chcących realizować działania doskonalące małymi krokami. pl
dc.abstract.en The article presents selected methods used in a company to increase its performance. The first part depicts radical methods which can be used in the case of a company’s financial problems. The remedy can be to restructure a company with outsourcing, outplacement, downsizing and delayering as applied techniques. Th e next methods described in the article are reengineering and Six Sigma. Reengineering focuses on restructuring key business processes, and on the other hand, Six Sigma is a programme whose aim is to make a company more competitive and to improve the structure of a company. Both methods are considered quick; they become effective in a short time. Th e last part of the article deals with long-term, evolutionary methods; Kaizen and TQM. They can be used in organizations with a stable financial position. pl
dc.subject.pl usprawnianie przedsiębiorstw pl
dc.subject.pl restrukturyzacja pl
dc.subject.pl reengineering procesów biznesowych pl
dc.subject.pl metody doskonalenia organizacji pl
dc.subject.pl Six Sigma pl
dc.subject.pl Kaizen pl
dc.subject.pl Total Quality Management pl
dc.subject.en company restructure pl
dc.subject.en business process reengineering pl
dc.subject.en Six Sigma pl
dc.subject.en Kaizen pl
dc.subject.en Total Quality Management pl
dc.description.number 3 pl
dc.title.journal Współczesne Zarządzanie = Contemporary Management Quarterly pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-02-26 pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 84 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych