Jagiellonian University Repository

Aldona Borkowska, Autobiograficzna proza Wiktora Astafiewa ("Ostatni pokłon", "Wesoły żołnierz"), iedlce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego, 2018, ss. 243

pcg.skipToMenu

Aldona Borkowska, Autobiograficzna proza Wiktora Astafiewa ("Ostatni pokłon", "Wesoły żołnierz"), iedlce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego, 2018, ss. 243

Show full item record

dc.contributor.author Kowalska, Martyna [SAP13038069] pl
dc.date.accessioned 2020-02-26T11:36:24Z
dc.date.available 2020-02-26T11:36:24Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 0037-6744 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/150214
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/150214
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode pl
dc.title Aldona Borkowska, Autobiograficzna proza Wiktora Astafiewa ("Ostatni pokłon", "Wesoły żołnierz"), iedlce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego, 2018, ss. 243 pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 589-592 pl
dc.description.additional Dotyczy: A. Borkowska, Autobiograficzna proza Wiktora Astafiewa ("Ostatni pokłon", "Wesoły żołnierz"), Siedlce 2018 pl
dc.identifier.weblink http://journals.pan.pl/dlibra/publication/131038/edition/114450/content pl
dc.description.volume 68 pl
dc.description.number 3 pl
dc.title.journal Slavia Orientalis pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-02-18 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Rosji i Europy Wschodniej pl
dc.subtype Overview pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 12 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2019 A]: 40


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0