Jagiellonian University Repository

Postawy Polaków wobec sąsiadów : trendy zmian

pcg.skipToMenu

Postawy Polaków wobec sąsiadów : trendy zmian

Show full item record

dc.contributor.author Sasińska-Klas, Teresa [SAP11006689] pl
dc.contributor.editor Turčin, Ârina pl
dc.contributor.editor Astramovič-Lejk, Tereza pl
dc.contributor.editor Gorbač, Oleksandr pl
dc.date.accessioned 2020-02-25T13:52:07Z
dc.date.available 2020-02-25T13:52:07Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.isbn 978-617-7593-19-4 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/150102
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Postawy Polaków wobec sąsiadów : trendy zmian pl
dc.title.alternative The attitudes of Poles towards neighbours : trends of change pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo L'vìv : Soroka pl
dc.description.physical 15-24 pl
dc.subject.en national identity pl
dc.subject.en identity society pl
dc.subject.en neighbours pl
dc.subject.en minorities pl
dc.subject.en Visegrad group pl
dc.subject.en historical memeory pl
dc.description.publication 0,6 pl
dc.title.container Державна політика щодо захисту прав національних меншин : досвід країн Вишеградської групи = Deržavna polìtika ŝodo zahistu prav nacìonal'nih menšin : dosvìd kraïn višegrads'koï grupi pl
dc.language.container ukr pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl
dc.sourceinfo liczba autorów 12; liczba stron 183; liczba arkuszy wydawniczych 11,5; pl
dc.identifier.bookweblink http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)