Jagiellonian University Repository

Językowy obraz Podkarpacia (na przykładzie mikrotopominii Dukielszczyzny)

pcg.skipToMenu

Językowy obraz Podkarpacia (na przykładzie mikrotopominii Dukielszczyzny)

Show full item record

dc.contributor.author Kurek, Halina [SAP11008600] pl
dc.contributor.editor Skarżyński, Mirosław [SAP11012675] pl
dc.contributor.editor Szpiczakowska, Monika [SAP11009232] pl
dc.date.accessioned 2020-02-25T12:35:02Z
dc.date.available 2020-02-25T12:35:02Z
dc.date.issued 2002 pl
dc.identifier.isbn 83-7188-560-1 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7188-560-0 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/150073
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Językowy obraz Podkarpacia (na przykładzie mikrotopominii Dukielszczyzny) pl
dc.title.alternative Linguistic picture of Podkarpacie (on the example of the Dukla region) pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Księgarnia Akademicka pl
dc.description.physical 139-164 pl
dc.description.additional Bibliogr. pl
dc.subject.pl Dukielszczyzna pl
dc.subject.en Dukla region pl
dc.description.publication 1,65 pl
dc.title.container Rozmaitości językowe ofiarowane prof. dr. hab. Januszowi Strutyńskiemu z okazji Jego jubileuszu pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 216 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OS pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa