Jagiellonian University Repository

Racjonalna technicznie optymalizacja katalitycznych reaktorów chemicznych

pcg.skipToMenu

Racjonalna technicznie optymalizacja katalitycznych reaktorów chemicznych

Show full item record

dc.contributor.author Kołodziej, Andrzej pl
dc.contributor.author Łojewska, Joanna [SAP11015750] pl
dc.contributor.author Jaroszyński, Mieczysław pl
dc.contributor.author Iwaniszyn, Marzena pl
dc.contributor.author Ochońska, Joanna pl
dc.contributor.author Jodłowski, Przemysław [USOS118433] pl
dc.contributor.author Janus, Bożena pl
dc.contributor.author Kleszcz, Tadeusz pl
dc.date.accessioned 2015-08-26T06:34:43Z
dc.date.available 2015-08-26T06:34:43Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 0033-2496 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/15003
dc.language pol pl
dc.title Racjonalna technicznie optymalizacja katalitycznych reaktorów chemicznych pl
dc.title.alternative Technically rational optimization of catalytic chemical reactors pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 1457-1462 pl
dc.abstract.pl W celu ułatwienia poszukiwań odpowiedniego rodzaju wypełnienia reaktorów katalitycznych zaproponowano proces optymalizacji oparty na kryteriach oceny efektywności działania. Przedstawiono model kryterialny uwzględniający efekt pracy reaktora, czyli zysk (transport masy z reakcją chemiczną) oraz koszt operacji (opory przepływu płynu przez reaktor). Zaprezentowano wyniki uzyskane podczas optymalizacji różnych wypełnień reaktorowych. A criterial model of chem. reactors including effects of reactor operation, profits (mass transport with chem. reaction) and operation cost (flow resistance through the reactor) was developed. Variuos catalytic reactor packings were optimized. Klasyczne zagadnienie optymalizacji kosztowej oparte na rachunku ekonomicznym i opisane np. przez Sieniutycza1) jest zapewne najbardziej właściwe i wiarygodne z punktu widzenia praktyki. Wymaga ono jednak znajomości nie tyle inżynierii, co ekonomii. Często cena np. analogicznych aparatów dwóch producentów różni się istotnie. Ceny katalogowe są zwykle poważnie obniżane w ofertach przetargowych. Ceny ropy naftowej, stali i energii zmieniają się znacznie w ciągu 1-2 lat. Dodatkowym problemem jest brak wiarygodnych cen aparatury chemicznej. Parametrem przyjmowanym zwykle arbitralnie i bez głębszego uzasadnienia jest graniczny okres zwrotu inwestycji, który zdecydowanie determinuje położenie szukanego optimum. Wobec tych zastrzeżeń rachunek ekonomiczny obarczony jest znacznym stopniem niepewności. W tej sytuacji pożyteczną rolę odgrywają pewne ogólne wskazówki projektowe. Większość projektantów optymalizuje swoje projekty aInstytut Inżynierii Chemicznej PAN, Gliwice; bPolitechnika Opolska, Opole; cUniwersytet Jagielloński, Kraków Andrzej Kołodzieja, b, Joanna Łojewska c, Mieczysław Jaroszyńskia, Marzena Iwaniszyna, *, Joanna Ochońska a, C, Przemysław Jodłowskic, Bożena Janusa, Tadeusz Kleszcza Racjonalna technicznie optymalizacja katalitycznych reaktorów chemicznych. pl
dc.description.volume 91 pl
dc.description.number 7 pl
dc.description.points 15 pl
dc.title.journal Przemysł Chemiczny pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Chemii : Zakład Chemii Nieorganicznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
.pointsMNiSW [2012 A]: 15


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)