Jagiellonian University Repository

Struktura wieku i procesy starzenia się ludności miast Polski w latach 2006-2016

pcg.skipToMenu

Struktura wieku i procesy starzenia się ludności miast Polski w latach 2006-2016

Show full item record

dc.contributor.author Trzepacz, Piotr [SAP11019902] pl
dc.contributor.author Janas, Karol [USOS16201] pl
dc.contributor.author Piech, Karolina pl
dc.contributor.editor Krzysztofik, Robert pl
dc.date.accessioned 2020-02-25T10:22:46Z
dc.date.available 2020-02-25T10:22:46Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.isbn 978-83-65105-20-2 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/150005
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses *
dc.title Struktura wieku i procesy starzenia się ludności miast Polski w latach 2006-2016 pl
dc.title.alternative Age structure and ageing of Polish urban population in 2006-2016 pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Warszawa pl
dc.pubinfo Kraków : Instytut Rozwoju Miast i Regionów pl
dc.description.physical 63-73 pl
dc.identifier.weblink http://irmir.pl/wp-content/uploads/2019/11/IRM_Przemianydemograficzne_2019-10-14_www.pdf pl
dc.identifier.weblink http://irmir.pl/publisher/przemiany-demograficzne-miast-polski-wymiar-krajowy-regionalny-i-lokalny/ pl
dc.description.publication 0,69 pl
dc.title.container Przemiany demograficzne miast Polski : wymiar krajowy, regionalny i lokalny pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-02-24 pl
dc.affiliation Wydział Geografii i Geologii : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.sourceinfo liczba autorów 7; liczba stron 212; liczba arkuszy wydawniczych 9; pl
dc.publisher.ministerial Instytut Rozwoju Miast i Regionów pl
dc.identifier.bookweblink http://irmir.pl/wp-content/uploads/2019/11/IRM_Przemianydemograficzne_2019-10-14_www.pdf pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne