Jagiellonian University Repository

Uwagi na temat wybranych klasyfikacji frakcjonalnych osadów klastycznych : problem różnic w przedziałach klasowych i nazewnictwie

pcg.skipToMenu

Uwagi na temat wybranych klasyfikacji frakcjonalnych osadów klastycznych : problem różnic w przedziałach klasowych i nazewnictwie

Show full item record

dc.contributor.author Szmańda, Jacek B. pl
dc.contributor.author Krzemień, Kazimierz [SAP11007371] pl
dc.date.accessioned 2020-02-25T09:01:38Z
dc.date.available 2020-02-25T09:01:38Z
dc.date.issued 2008 pl
dc.identifier.issn 1429-799X pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/149964
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode *
dc.title Uwagi na temat wybranych klasyfikacji frakcjonalnych osadów klastycznych : problem różnic w przedziałach klasowych i nazewnictwie pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 381-384 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 383-384 pl
dc.identifier.weblink http://geoinfo.amu.edu.pl/sgp/LA/LA09/LA9_94.pdf pl
dc.description.volume 9 pl
dc.identifier.eissn 2081-5980 pl
dc.title.journal Landform Analysis pl
dc.title.volume Współczesne problemy geomorfologii pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-02-25 pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0