Jagiellonian University Repository

Uwagi na temat wybranych klasyfikacji frakcjonalnych osadów klastycznych : problem różnic w przedziałach klasowych i nazewnictwie

pcg.skipToMenu

Uwagi na temat wybranych klasyfikacji frakcjonalnych osadów klastycznych : problem różnic w przedziałach klasowych i nazewnictwie

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0