Jagiellonian University Repository

Transformacja małych zlewni górskich podczas opadowych zdarzeń ekstremalnych (Bieszczady)

pcg.skipToMenu

Transformacja małych zlewni górskich podczas opadowych zdarzeń ekstremalnych (Bieszczady)

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0