Jagiellonian University Repository

Zapis denudacji naturalnej i antropogenicznej w odsłoniętych korzeniach świerka (Picea abies) (Karpaty fliszowe)

pcg.skipToMenu

Zapis denudacji naturalnej i antropogenicznej w odsłoniętych korzeniach świerka (Picea abies) (Karpaty fliszowe)

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0