Jagiellonian University Repository

Publication PBN data

pcg.skipToMenu

Middle Paleolithic sequences of the Ciemna Cave ...Publication affiliation to faculty

author/editor Wydział Historyczny Not affiliated
Valde-Nowak Paweł
Alex, Bridget
Ginter, Bolesław
Krajcarz, Maciej T.
Madeyska, Teresa
Miękina, Barbara
Sobczyk Krzysztof
Stefański Damian
Wojtal, Piotr
Zając, Mirosław
Zarzecka-Szubińska Katarzyna

Number of staff employed in faculty in year of publication

author/editor Wydział Historyczny
Valde-Nowak Paweł
Alex, Bridget
Ginter, Bolesław
Krajcarz, Maciej T.
Madeyska, Teresa
Miękina, Barbara
Sobczyk Krzysztof
Stefański Damian
Wojtal, Piotr
Zając, Mirosław
Zarzecka-Szubińska Katarzyna

Author's area of expertise

author/editor Wydział Historyczny
Valde-Nowak Paweł
Alex, Bridget
Ginter, Bolesław
Krajcarz, Maciej T.
Madeyska, Teresa
Miękina, Barbara
Sobczyk Krzysztof
Stefański Damian
Wojtal, Piotr
Zając, Mirosław
Zarzecka-Szubińska Katarzyna