Jagiellonian University Repository

Konstytucyjne prawo obywatela RP do opieki dyplomatycznej i konsularnej : kilka uwag na tle art. 36 Ustawy Zasadniczej

pcg.skipToMenu

Konstytucyjne prawo obywatela RP do opieki dyplomatycznej i konsularnej : kilka uwag na tle art. 36 Ustawy Zasadniczej

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska