Jagiellonian University Repository

Jak mówić, żeby być słuchanym, jak słuchać, żeby do nas mówiono?

pcg.skipToMenu

Jak mówić, żeby być słuchanym, jak słuchać, żeby do nas mówiono?

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa