Jagiellonian University Repository

Język jako "metaxú" : działanie mowy w wierszach "Pogrzeb" i "Rachunek elegijny" Wisławy Szymborskiej

pcg.skipToMenu

Język jako "metaxú" : działanie mowy w wierszach "Pogrzeb" i "Rachunek elegijny" Wisławy Szymborskiej

Show full item record

dc.contributor.author Korwin-Piotrowska, Dorota [SAP11014910] pl
dc.date.accessioned 2020-02-24T12:44:51Z
dc.date.available 2020-02-24T12:44:51Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 0035-9602 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/149868
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode *
dc.title Język jako "metaxú" : działanie mowy w wierszach "Pogrzeb" i "Rachunek elegijny" Wisławy Szymborskiej pl
dc.title.alternative Language as "το μεταξυ : the functioning of speech in Wisława Szymborska’s poems "Funeral" and "Elegiac calculation" pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 333-344 pl
dc.identifier.weblink http://journals.pan.pl/dlibra/publication/130047/edition/113540/content pl
dc.subject.pl metaxú pl
dc.subject.pl poezja współczesna pl
dc.subject.pl Wisława Szymborska pl
dc.subject.pl język pl
dc.subject.en contemporary Polish literature pl
dc.subject.en Polish poetry pl
dc.subject.en metaxy (τό μεταξύ) pl
dc.subject.en literature and philosophy pl
dc.subject.en Wisława Szymborska pl
dc.description.volume 60 pl
dc.description.number 3 (354) pl
dc.description.publication 0,6 pl
dc.identifier.doi 10.24425/rl.2019.130047 pl
dc.identifier.eissn 2300-1968 pl
dc.title.journal Ruch Literacki pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-02-12 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Katedra Lingwistyki Komputerowej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2019 A]: 20


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0