Jagiellonian University Repository

Język jako "metaxú" : działanie mowy w wierszach "Pogrzeb" i "Rachunek elegijny" Wisławy Szymborskiej

pcg.skipToMenu

Język jako "metaxú" : działanie mowy w wierszach "Pogrzeb" i "Rachunek elegijny" Wisławy Szymborskiej

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0