Jagiellonian University Repository

Potential limitations of the "Sleeping Beauty" transposon use in gene expression studies

pcg.skipToMenu

Potential limitations of the "Sleeping Beauty" transposon use in gene expression studies

Show full item record

dc.contributor.author Sowińska, Weronika [SAP14030394] pl
dc.contributor.author Wawro, Mateusz [SAP14014001] pl
dc.contributor.author Solecka, Aleksandra [SAP14030393] pl
dc.contributor.author Kasza, Aneta [SAP11016588] pl
dc.date.accessioned 2020-02-24T10:42:08Z
dc.date.available 2020-02-24T10:42:08Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 0001-527X pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/149808
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Potential limitations of the "Sleeping Beauty" transposon use in gene expression studies pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 263-268 pl
dc.description.volume 66 pl
dc.description.number 3 pl
dc.identifier.doi 10.18388/abp.2019_2839 pl
dc.identifier.eissn 1734-154X pl
dc.title.journal Acta Biochimica Polonica pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii : Zakład Biochemii Komórki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2019 A]: 70


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa