Jagiellonian University Repository

Ocenianie studentów (formy, zasady, pułapki)

pcg.skipToMenu

Ocenianie studentów (formy, zasady, pułapki)

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa