Jagiellonian University Repository

Czy istnieje ekonomia kapitalizmu?

Czy istnieje ekonomia kapitalizmu?

Show full item record

dc.contributor.author Ząbkowicz, Anna [SAP11018187] pl
dc.date.accessioned 2020-02-22T12:32:58Z
dc.date.available 2020-02-22T12:32:58Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 1506-7637 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/149672
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Czy istnieje ekonomia kapitalizmu? pl
dc.title.alternative Is the economy of capitalism on the agenda? pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 3-18 pl
dc.identifier.weblink http://hdl.handle.net/11320/7550 pl
dc.abstract.pl Cel - Artykuł ma za zadanie pokazać, że znacząca część myśli ekonomicznej, która nie została włączona w główny nurt teorii ekonomii, swój rozwój zawdzięcza refleksji nad różnymi konfiguracjami kapitalizmu. Opis - W pierwszej części opracowania wyjaśnia, że w świetle dzieł wybitnych myślicieli na zachodzie Europy utożsamianie kapitalizmu z rynkiem wypada jak daleko idące uproszczenie, a zatem ekonomia oparta na konstrukcie rynku nie jest tym samym co ekonomia kapitalizmu. W drugiej części odwołano się do przykładów "nieortodoksyjnej" myśli po to, aby zaakcentować zbieżność dwóch procesów: rozwoju kapitalizmu i rozwoju myślenia o nim. Przykłady wykorzystane pochodzą z okresu intelektualnego rozrachunku w czasie i bezpośrednio po II wojnie światowej, kiedy ukazały się książki F.A. von Hayeka, K. Polanyi'ego i W. Euckena do dziś oferujące punkty odniesienia w debatach tych, którzy chcą zrozumieć kapitalizm. pl
dc.abstract.en Purpose - It is argued that a significant strand of economic thought which remains outside the mainstream has been built on the reflection on different capitalism configurations. Description - First, it is claimed that the free-market economy is not identical with the economy of capitalism since capitalism is not market itself. Next, the paper dwells on some "non-orthodox" theories while striving to show their compatibility with capitalism configurations. The examples chosen derive from wartime and postwar intellectual debates which resulted, among others, in the works of Friedrich von Hayek, Karl Polanyi and Walter Eucken, which still constitute reference points in current debates on capitalism. pl
dc.description.number 1 (95) pl
dc.description.publication 1 pl
dc.identifier.doi 10.15290/oes.2019.01.95.01 pl
dc.title.journal Optimum pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-02-06 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl
.pointsMNiSW [2019 A]: 20


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)