Jagiellonian University Repository

Zbliżenie polsko-niemieckie jako wzór dla relacji japońsko-koreańskich

pcg.skipToMenu

Zbliżenie polsko-niemieckie jako wzór dla relacji japońsko-koreańskich

Show full item record

dc.contributor.author Barbasiewicz, Olga [SAP14022157] pl
dc.contributor.editor Skonieczny, Tomasz pl
dc.date.accessioned 2020-02-21T11:29:25Z
dc.date.available 2020-02-21T11:29:25Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.isbn 978-83-949751-3-5 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/149543
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Zbliżenie polsko-niemieckie jako wzór dla relacji japońsko-koreańskich pl
dc.title.alternative Polish-German rapprochement as a model for Japanese-Korean relations pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Wrocław : Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego pl
dc.description.physical 109-124 pl
dc.description.additional Publikacja powstała w ramach projektu "Dziedzictwo pojednania polsko-niemieckiego a budowanie Europy wartości", realizowanego przez Fundację "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego, Fundację Konrada Adenauera w Polsce oraz Ośrodek "Pamięć i Przyszłość" pl
dc.identifier.weblink https://www.krzyzowa.org.pl/images/publikacje/(nie)symboliczne%20pojednanie.pdf pl
dc.description.publication 0,8 pl
dc.title.container (Nie)symboliczne pojednanie : rozważania o relacjach polsko-niemieckich po 1945 roku pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-02-03 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.sourceinfo liczba autorów 16; liczba stron 221; liczba arkuszy wydawniczych 13; pl
dc.identifier.bookweblink https://www.krzyzowa.org.pl/images/publikacje/(nie)symboliczne%20pojednanie.pdf pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa