Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Исчислимое и не выразимое : о драме А. П. Чехова "Три сестры"

Исчислимое и не выразимое : о драме А. П. Чехова ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Szczukin, Wasilij [SAP11110437] pl
dc.contributor.editor Nohejl, Regine pl
dc.contributor.editor Setzer, Heinz pl
dc.date.accessioned 2015-08-25T12:24:00Z
dc.date.available 2015-08-25T12:24:00Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.isbn 978-3-86688-230-0 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/14950
dc.language rus pl
dc.title Исчислимое и не выразимое : о драме А. П. Чехова "Три сестры" pl
dc.title.alternative Isčislimoe i nevyrazimoe : o drame A. P. Čehova "Tri sestry" pl
dc.title.alternative Policzone i niewyrażone : o dramacie A. P. Czechowa "Trzy siostry" pl
dc.title.alternative Calculated and unexpressed : Chekhov's drama "The Three Sisters" pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo München pl
dc.pubinfo Berlin pl
dc.pubinfo Washington : Verlag Otto Sagner pl
dc.description.physical 337-344 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 344 pl
dc.description.series Die Welt der Slaven. Sammelbände; Bd. 44 pl
dc.description.conftype international pl
dc.identifier.eisbn 978-3-86688-231-7 pl
dc.title.container Anton P. Čechov - der Dramatiker : Drittes Internationales Čechov-Symposium : Badenweiler im Oktober 2004 pl
dc.language.container ger pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej pl
dc.subtype ConferenceProceedings pl
dc.conference 3 Internationales Čechov-Symposium; 2004-10-14; 2004-10-18; Badenweiler; Niemcy; ; ; ; pl


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach