Jagiellonian University Repository

"Auctoritas et dignitas" : studium prestiżu i propagandy w okresie późnej Republiki Rzymskiej na przykładzie rodu Pompejuszy (gens Pompeia Magna) w świetle źródeł archeologicznych i pisanych

pcg.skipToMenu

"Auctoritas et dignitas" : studium prestiżu i propagandy w okresie późnej Republiki Rzymskiej na przykładzie rodu Pompejuszy (gens Pompeia Magna) w świetle źródeł archeologicznych i pisanych

Show full item record

dc.contributor.author Kopij, Kamil [SAP14006185] pl
dc.date.accessioned 2020-02-20T08:07:47Z
dc.date.available 2020-02-20T08:07:47Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.isbn 978-83-947948-0-4 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/149405
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode *
dc.title "Auctoritas et dignitas" : studium prestiżu i propagandy w okresie późnej Republiki Rzymskiej na przykładzie rodu Pompejuszy (gens Pompeia Magna) w świetle źródeł archeologicznych i pisanych pl
dc.title.alternative "Auctoritas et dignitas" : the study of propaganda in the period of the Late Roman Republic on the example of gens Pompeia Magna in the light of archaeological and written sources pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Kraków : Kamil Kopij pl
dc.description.physical 407 pl
dc.description.publication 19,5 pl
dc.identifier.doi 10.5281/zenodo.556069 pl
dc.affiliation Wydział Historyczny : Instytut Archeologii pl
dc.subtype Monography pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 36 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska