Jagiellonian University Repository

Древнерусский город как культурная проблема : исторический обзор

Древнерусский город как культурная проблема : ...

Show full item record

dc.contributor.author Szczukin, Wasilij [SAP11110437] pl
dc.contributor.editor Szczukin, Wasilij [SAP11110437] pl
dc.date.accessioned 2015-08-25T11:26:42Z
dc.date.available 2015-08-25T11:26:42Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.isbn 978-83-233-3381-4 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/14937
dc.language rus pl
dc.subject.other город pl
dc.subject.other урбанизм pl
dc.subject.other рустификация pl
dc.subject.other Киево-Новгородская Русь pl
dc.subject.other Великое Княжество Московское pl
dc.subject.other европеизм pl
dc.subject.other ордынское иго pl
dc.title Древнерусский город как культурная проблема : исторический обзор pl
dc.title.alternative Drevnerusskij gorod kak kul'turnaâ problema : istoričeskij obzor pl
dc.title.alternative Starosuskie miasto jako problem kulturowy : rys historyczny pl
dc.title.alternative Old Ruthenian city as a cultural problem : historical overview pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.physical 83-110 pl
dc.abstract.pl Artykuł zawiera krótki przegląd historii budowy miast na Rusi (IX - XVII w.), ze szczególnym uwzględnieniem głównych cech charakterystycznych i dominujących cech tego procesu. Autor zajmuje stanowisko polemiczne w stosunku do stereotypowych wyobrażeń o mieście ruskim i rosyjskim jako "wielkiej wsi", "osadzie wojskowo-administracyjnej" lub wytworze bliżej nieokreślonej "cywilizacji euroazjatyckiej". Analizując wielowiekowe dzieje budownictwa i życia miejskiego na Rusi Nowogrodzko-Kijowskiej, w poszczególnych księstwach oraz w Państwie Moskiewskim, dochodzi do wniosku o zdecydowanej przewadze elementów wschodnioeuropejskich - głównie bizantyjskich i częściowo skandynawskich - w krajobrazie i strykturze miast ruskich. Miejski system prawny i życie społeczne w miastach również miały charakter typowo europejski, do czasów wielkiej katastrofy cywilizacyjnej, związanej z najazdem i panowaniem mongolskim. Słaby rozwój typowo miejskich form życia społecznego, likwidacja samorządowości, militaryzacja oraz rustykalizacja struktur urbanistycznych w okresie pomongolskim były wynikiem wymuszonych przez historię decyzji politycznych. Nie oznaczało to jednak, że nastąpił całkowity zanik oryginalnej urbanistyki ruskiej: warunki do jej rozwoju zachowały się na północy kraju, dokąd nie sięgała władza mongołów, ani książąt moskiewskich. pl
dc.subject.pl miasto pl
dc.subject.pl urbanizm pl
dc.subject.pl rustykalizacja pl
dc.subject.pl Ruś Kijowsko-Nowogrodzka pl
dc.subject.pl Wielkie Księstwo Moskiewskie pl
dc.subject.pl europeizm pl
dc.subject.pl niewola mongolska pl
dc.subject.en city pl
dc.subject.en urbanism pl
dc.subject.en rusticities pl
dc.subject.en Kievan and Novgorod Ruthenia pl
dc.subject.en Great Duchy of Moscow pl
dc.subject.en Europeanism pl
dc.subject.en Mongolian slavery pl
dc.description.series Krakowskie Spotkania Rusycystyczne pl
dc.title.container Вертоград многоцветный = Vertograd mnogocvetnyj = Ogród wielu kwiatów : liber amicorum : tom jubileuszowy dedykowany Janowi Dębskiemu pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej pl
dc.subtype Article pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)