Jagiellonian University Repository

Measurement of fiducial and differential $W^{+}W^{-}$ production cross-sections at $\sqrt{s}=13$ TeV with the ATLAS detector

pcg.skipToMenu

Measurement of fiducial and differential $W^{+}W^{-}$ production cross-sections at $\sqrt{s}=13$ TeV with the ATLAS detector

Show full item record

dc.contributor.author Pałka, Marek [SAP14007322] pl
dc.contributor.author Richter-Wąs, Elżbieta [SAP11013626] pl
dc.contributor.other Współautorami artykułu są członkowie ATLAS Collaboration w liczbie 2942 pl
dc.date.accessioned 2020-02-19T12:39:27Z
dc.date.available 2020-02-19T12:39:27Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 1434-6044 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/149353
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl *
dc.title Measurement of fiducial and differential $W^{+}W^{-}$ production cross-sections at $\sqrt{s}=13$ TeV with the ATLAS detector pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.volume 79 pl
dc.description.number 10 pl
dc.identifier.doi 10.1140/epjc/s10052-019-7371-6 pl
dc.identifier.eissn 1434-6052 pl
dc.title.journal The European Physical Journal. C, Particles and Fields pl
dc.contributor.institution ATLAS Collaboration pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej : Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego pl
dc.subtype Article pl
dc.identifier.articleid 884 pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2019 A]: 140


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa