Jagiellonian University Repository

W stronę modernistycznego opus vitae : drogi twórcze Tymoteusza Karpowicza i Ezry Pounda

pcg.skipToMenu

W stronę modernistycznego opus vitae : drogi twórcze Tymoteusza Karpowicza i Ezry Pounda

Show full item record

dc.contributor.author Górniak-Prasnal, Karolina [SAP14013774] pl
dc.date.accessioned 2020-02-19T09:04:32Z
dc.date.available 2020-02-19T09:04:32Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 2353-8694 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/149308
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title W stronę modernistycznego opus vitae : drogi twórcze Tymoteusza Karpowicza i Ezry Pounda pl
dc.title.alternative Towards the modernist lifework : Tymoteusz Karpowicz and Ezra Pound - a parallel pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 13-32 pl
dc.description.additional Autorka podpisana na publikacji: Karolina Górniak pl
dc.identifier.weblink https://wnus.edu.pl/au/pl/issue/232/article/3613/ pl
dc.abstract.pl Artykuł ma na celu przedstawienie biografii artystycznych dwóch przedstawicieli modernizmu w poezji polskiej i anglo-amerykańskiej - Tymoteusza Karpowicza i Ezry Pounda. Nakreślenie okoliczności, w jakich powstawały ich "dzieła życia" (odpowiednio: Słoje zadrzewne i The Pisan Cantos), rzuca nowe światło na zależności między polską powojenną poezją awangardową i anglo-amerykańskim nurtem zwanym high modernism. Porównując autobiograficzne wymiary obu dzieł, możemy dostrzec kilka ważnych punktów wspólnych. Słoje zadrzewne i The Pisan Cantos to dzieła rozliczeniowe, podsumowujące dotychczasową twórczość. Są przykładem niezrealizowanego marzenia autorów o stworzeniu modernistycznej Księgi. pl
dc.abstract.en The article aims to present the biographies of two representatives of literary modernism in Polish and Anglo-American poetry: Tymoteusz Karpowicz and Ezra Pound. Drafting the circumstances in which their lifeworks rose (ie. Słoje zadrzewne and The Pisan Cantos) the author points out the possible concurrences of Polish postwar avant-guarde poetry and high modernism in Anglo-American poetry. Looking at the autobiographical aspect in the chosen fragments of these two works we can notice few important junctions. Słoje zadrzewne and The Pisan Cantos carry a stigma of the last will - they are thought to be a recapitulation of the poets’ output. These volumes of poetry are the examples of unrealized dream about the creation of a modernist "Book". The literary evolution of two poets is sketched in this text, what inspires to continue the considerations about indirect recurrences between the poetry of Karpowicz and Pound. pl
dc.subject.pl awangarda pl
dc.subject.pl Tymoteusz Karpowicz pl
dc.subject.pl modernizm pl
dc.subject.pl polska poezja powojenna pl
dc.subject.pl Ezra Pound pl
dc.subject.en avant-guarde pl
dc.subject.en high modernism pl
dc.subject.en Tymoteusz Karpowicz pl
dc.subject.en modernism pl
dc.subject.en Polish postwar poetry pl
dc.subject.en Ezra Pound pl
dc.description.number 2 (5) pl
dc.description.publication 1,5 pl
dc.identifier.doi 10.18276/au.2015.2.5-02 pl
dc.title.journal Autobiografia pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-02-11 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Komparatystyki Literackiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa