Jagiellonian University Repository

Bierni, aktywni czy proaktywni? : pracownicy, przedsiębiorstwa i podmioty szkoleniowe a rozwój kompetencji

Bierni, aktywni czy proaktywni? : pracownicy, ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska