Jagiellonian University Repository

Publiczne instytucje kultury w Polsce jako projektodawcy kampanii crowdfundingowej

pcg.skipToMenu

Publiczne instytucje kultury w Polsce jako projektodawcy kampanii crowdfundingowej

Show full item record

dc.contributor.author Pluszyńska, Anna [SAP14004059] pl
dc.date.accessioned 2020-02-18T15:39:45Z
dc.date.available 2020-02-18T15:39:45Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 2084-5189 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/149294
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Publiczne instytucje kultury w Polsce jako projektodawcy kampanii crowdfundingowej pl
dc.title.alternative Public cultural institutions in Poland as project promoters of crowdfunding campaigns pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 237-250 pl
dc.identifier.weblink http://www.wzr.ug.edu.pl/.zif/2018_32.pdf pl
dc.abstract.pl Publiczne instytucje kultury w Polsce sporadycznie pozyskują finanse na portalach crowdfundingowych. Te jednak, które to czynią, osiągają sukcesy. Autorka artykułu stara się odpowiedzieć na pytanie: jakie są wymierne korzyści z przeprowadzenia zbiórek crowdfundingowych, oprócz tych finansowych i czy warto podejmować się tego trudu? Autorka przybliży obszary wykorzystania crowdfundingu w publicznych instytucjach kultury bazując na subiektywnych opiniach przedstawicieli sześciu instytucji, które z powodzeniem korzystają z alternatywnej formy pozyskiwania funduszy na realizację własnych projektów. pl
dc.abstract.en Public cultural institutions in Poland sporadically raise finance on crowdfunding websites. However, those who do so succeed. The author of the article tries to answer the question: what are the measurable benefits of crowdfunding collections, in addition to financial ones, and is it worth to undertake this effort? The author will bring closer the use of crowdfunding in public cultural institutions based on subjective opinions of representatives of six institutions that successfully use the alternative form of raising funds for the implementation of their own projects. pl
dc.subject.pl finansowanie społecznościowe pl
dc.subject.pl kultura pl
dc.subject.pl publiczne instytucje pl
dc.subject.en crowdfunding pl
dc.subject.en culture pl
dc.subject.en public institutions pl
dc.description.volume 16 pl
dc.description.number 3, cz. 2 pl
dc.description.publication 0,8 pl
dc.title.journal Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-01-24 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Kultury pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl
.pointsMNiSW [2018 B]: 10


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)