Jagiellonian University Repository

Evidence for the production of three massive vector bosons with the ATLAS detector

pcg.skipToMenu

Evidence for the production of three massive vector bosons with the ATLAS detector

Show full item record

dc.contributor.author Pałka, Marek [SAP14007322] pl
dc.contributor.author Richter-Wąs, Elżbieta [SAP11013626] pl
dc.contributor.other Współautorami artykułu są członkowie ATLAS Collaboration w liczbie 2931 pl
dc.date.accessioned 2020-02-18T14:46:26Z
dc.date.available 2020-02-18T14:46:26Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 0370-2693 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/149275
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title Evidence for the production of three massive vector bosons with the ATLAS detector pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.volume 798 pl
dc.identifier.doi 10.1016/j.physletb.2019.134913 pl
dc.identifier.eissn 1873-2445 pl
dc.title.journal Physics Letters. B pl
dc.contributor.institution ATLAS Collaboration pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej : Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego pl
dc.subtype Article pl
dc.identifier.articleid 134913 pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2019 A]: 140


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa