Jagiellonian University Repository

Naśladownictwo i światy możliwe, czyli o warstwowości dzieł literackich

pcg.skipToMenu

Naśladownictwo i światy możliwe, czyli o warstwowości dzieł literackich

Show full item record

dc.contributor.author Zweiffel, Maciej [SAP14022149] pl
dc.date.accessioned 2020-02-18T14:05:11Z
dc.date.available 2020-02-18T14:05:11Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 0031-0514 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/149264
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode *
dc.title Naśladownictwo i światy możliwe, czyli o warstwowości dzieł literackich pl
dc.title.alternative Imitation and possible worlds, or on literary works strata pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 223-228 pl
dc.identifier.weblink http://pamietnik-literacki.pl/wp-content/uploads/2019/01/12-Zweiffel.pdf pl
dc.abstract.pl Esej recenzyjny omawia książkę Beaty Garlej "Warstwowość dzieła literackiego w ujęciu Romana Ingardena". Przedstawia on rozważania Garlej oraz uzupełnia je o zastosowanie narzędzi Ingardenowskich do analizy graficznego aspektu utworów, następnie w przypadku dzieł o świadomie zdeformowanej warstwie językowej (np. "Słopiewnie" Tuwima), by na końcu skupić się na warstwie wyglądów. W analizie autor sięga po koncepcję światów możliwych. pl
dc.abstract.en Review essay discusses Beata Garlej's book "Warstwowość dzieła literackiego w ujęciu Romana Ingardena". Author presents Garlej's considerations and enriches them by applications Ingarden's tools in analysis grafical aspects of literary works (lt), in the case of lit. works with intentionally deformed lingual layer (for example "Słopiewnie" by Tuwim), finally explores the appearances layer. In his survey author uses also the idea of possible worlds. pl
dc.description.volume 108 pl
dc.description.number 4 pl
dc.description.publication 0,4 pl
dc.identifier.doi 10.18318/pl.2017.4.12 pl
dc.identifier.eissn 2719-5376 pl
dc.title.journal Pamiętnik Literacki pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-01-24 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej pl
dc.subtype Overview pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 12 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2017 C]: 12


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska