Jagiellonian University Repository

Utopie kobiet : 100 lat praw wyborczych kobiet (1918-2018)

Utopie kobiet : 100 lat praw wyborczych kobiet (1918-2018)

Show full item record

dc.contributor.editor Slany, Krystyna [SAP11008621] pl
dc.contributor.editor Struzik, Justyna [SAP14023968] pl
dc.contributor.editor Ślusarczyk, Magdalena [SAP11018828] pl
dc.contributor.editor Kowalska, Beata [SAP11016048] pl
dc.contributor.editor Warat, Marta [SAP13902732] pl
dc.contributor.editor Krzaklewska, Ewa [SAP13036733] pl
dc.contributor.editor Ciaputa, Ewelina [SAP13008056] pl
dc.contributor.editor Ratecka, Anna [SAP14014385] pl
dc.contributor.editor Król, Agnieszka [SAP20018606] pl
dc.date.accessioned 2020-02-18T08:02:50Z
dc.date.available 2020-02-18T08:02:50Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.isbn 978-83-233-4783-5 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/149128
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Utopie kobiet : 100 lat praw wyborczych kobiet (1918-2018) pl
dc.title.alternative Women’s utopias : 100 years of women’s electoral rights (1918-2018) pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.physical 352 pl
dc.description.additional Recenzowane materiały z konferencji: "Kobiece utopie w działaniu. 100 lat praw wyborczych kobiet", dn. 21-23 września 2018 r., Kraków pl
dc.abstract.pl Książka Utopie kobiet - wydana w rocznicę stulecia wywalczenia praw wyborczych - stanowi unikatowy zbiór refleksji wokół koncepcji utopii i jego związków z feminizmem, równością płci i mobilizacją kobiet. Obejmuje ona różnorodne tematy od dyskusji feministycznych wizji utopii, poprzez analizy obserwowanej w ostatnich latach w Polsce mobilizacji w kontekście praw reprodukcyjnych, spraw opieki, niepełnosprawności, jak i polskiego #metoo. Zebrano głosy zarówno naukowców i naukowczyń, jak i aktywistek oraz artystek - podejmujące różnorodne aktualne tematy takie jak samodzielne macierzyństwo, feministyczną kulturę pamięci, bezpieczeństwo czy prezentujące działania artystyczne w kontekście utopii. Zbiór stanowi pokłosie konferencji : Kobiece utopie w działaniu. 100 lat praw wyborczych kobiet, która odbyła się 21-23 września 2018 w Krakowie, zorganizowana przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, oraz Komitet Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Książka jest hołdem, podziękowaniem złożonym wszystkim kobietom w Polsce oraz ruchowi feministycznemu, który wytyczał i wytycza nowe wizje i utopie, upominając się o prawo do godnego, dobrego i sprawiedliwego życia. pl
dc.abstract.en The book "Women’s Utopia" - published on the occassion of 100 years of women’s suffrage in Poland - is a unique gathering of reflections around the concept of utopia and its connections with feminism, gender equality and women’s mobilisation. It tackles such issues as debates over feminist visions of utopia, through the analysis of observed in the past years in Poland women’s mobilization around reproductive rights, care, disabilities, or Polish #metoo. Researchers, but also activists and artists are engaged in debates around autonomous motherhood, feminist memory culture, security or presenting the artistic initiatives in context of utopia. The volume is stemming from the conference Women’s utopias in the making. 100 years of women’s electoral rights, which took place 21-23 September 2018 in Krakow, being organized by Institute of Sociology of the Jagiellonian Univeristy and Sociology Committee of polish Academy of Sciences. With this book we want to honour all the women in Poland and feminist movement, which create and continues to create new visions and utopias, calling for a right to a dignified, good and just life. pl
dc.subject.pl prawa wyborcze kobiet pl
dc.subject.pl utopia pl
dc.subject.pl feminizm pl
dc.subject.pl prawa kobiet pl
dc.subject.pl obywatelstwo pl
dc.subject.pl #metoo pl
dc.subject.pl równość płci pl
dc.subject.en women’s suffrage pl
dc.subject.en utopia pl
dc.subject.en feminism pl
dc.subject.en women’s rights pl
dc.subject.en citizenship pl
dc.subject.en #metoo pl
dc.subject.en gender equality pl
dc.description.series Gender Studies ISUJ pl
dc.description.publication 22 pl
dc.identifier.eisbn 978-83-233-7079-6 pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Zakład Socjologii Medycyny pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Socjologii pl
dc.subtype Monography pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)