Jagiellonian University Repository

Lymphocytes studied by Raman microspectroscopy

pcg.skipToMenu

Lymphocytes studied by Raman microspectroscopy

Show full item record

dc.contributor.author Pietruszewska, Magdalena [USOS152192] pl
dc.contributor.author Biesiada, Grażyna [SAP20000212] pl
dc.contributor.author Czepiel, Jacek [SAP20002166] pl
dc.contributor.author Birczyńska-Zych, Malwina [SAP20016946] pl
dc.contributor.author Moskal, Paulina [SAP14020004] pl
dc.contributor.author Kozicki, Mateusz [SAP14002252] pl
dc.contributor.author Hola, Emilia pl
dc.contributor.author Garlicki, Aleksander [SAP20000213] pl
dc.contributor.author Wesełucha-Birczyńska, Aleksandra [SAP11011404] pl
dc.contributor.editor Istifli, Erman Salih pl
dc.contributor.editor İla, Hasan Basri pl
dc.date.accessioned 2020-02-17T10:09:29Z
dc.date.available 2020-02-17T10:09:29Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.isbn 978-1-78984-919-6 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/149043
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode *
dc.title Lymphocytes studied by Raman microspectroscopy pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo London : IntechOpen pl
dc.description.physical 85-100 pl
dc.description.additional Na publikacji autorka Malwina Birczyńska-Zych podpisana jako Malwina Birczyńska pl
dc.identifier.weblink https://www.intechopen.com/books/lymphocytes/lymphocytes-studied-by-raman-microspectroscopy pl
dc.description.publication 1,4 pl
dc.identifier.doi 10.5772/intechopen.81895 pl
dc.identifier.eisbn 978-1-78984-920-2 pl
dc.identifier.eisbn 978-1-83881-749-7 pl
dc.title.container Lymphocytes pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2020-02-17 pl
dc.affiliation Wydział Chemii : Zakład Fizyki Chemicznej pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Chorób Zakaźnych i Tropikalnych pl
dc.affiliation Wydział Chemii : Środowiskowe Laboratorium Analiz Fizykochemicznych i Badań Strukturalnych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.sourceinfo liczba autorów 29; liczba stron 115; liczba arkuszy wydawniczych 10; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0