Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Particulate systems of PLA and its copolymersAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Chemii nie afiliował
Grumezescu, Valentina
Jain, Anjali
Grumezescu, Alexandru Mihai
Khan, Wahid
Kyzioł Agnieszka

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Chemii
Grumezescu, Valentina
Jain, Anjali
Grumezescu, Alexandru Mihai
Khan, Wahid
Kyzioł Agnieszka

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Chemii
Grumezescu, Valentina
Jain, Anjali
Grumezescu, Alexandru Mihai
Khan, Wahid
Kyzioł Agnieszka