Jagiellonian University Repository

Nowy sposób syntezy hydrofobowo modyfikowanego poli(kwasu akrylowego)

pcg.skipToMenu

Nowy sposób syntezy hydrofobowo modyfikowanego poli(kwasu akrylowego)

Show full item record

dc.contributor.author Witek, Ewa [SAP11006613] pl
dc.contributor.author Kochanowski, Andrzej [SAP11007569] pl
dc.contributor.author Bortel, Edgar pl
dc.date.accessioned 2020-02-13T08:37:58Z
dc.date.available 2020-02-13T08:37:58Z
dc.date.issued 2004 pl
dc.identifier.issn 0032-2725 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/148836
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Nowy sposób syntezy hydrofobowo modyfikowanego poli(kwasu akrylowego) pl
dc.title.alternative A new method of the synthesis of hydrofobically modified poly(acrylic acid) pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 3-8 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 8. pl
dc.identifier.weblink http://en.www.ichp.pl/new-method-of-the-synthesis-hydrofobically-modified-poly-acrylic-acid- pl
dc.subject.en amphiphylic polymers pl
dc.subject.en hydrophobically modified poly(acrylic acid) pl
dc.subject.en synthesis pl
dc.subject.en amphiphylicity characteristics pl
dc.description.volume 49 pl
dc.description.number 1 pl
dc.identifier.doi 10.14314/polimery.2004.003 pl
dc.title.journal Polimery pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2020-02-13 pl
dc.affiliation Wydział Chemii : Zakład Technologii Chemicznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 4 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa